ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 800894400 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 144340301000


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1.1.2021 - 31.12.2021)

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2020 - 31.12.2020)

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2019 - 31.12.2019)

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2018 - 31.12.2018)

Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 9.11.2018 έως 31.12.2018

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2017 - 31.12.2017)

Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 9.11.2017 έως 31.12.2017

Copyright © 2023 Ενεργειακός Στόχος